THUẬT NGỮ TÀI CHÍNH

Prelim GDP q/q là gì?

Prelim GDP q/q là gì?

  GDP (tổng sản phẩm quốc nội) là chỉ số quan trọng đánh giá nền kinh tế của một quốc gia đang phát triển hay là suy thoái. Thế còn...

CB Consumer Confidence là gì?

CB Consumer Confidence là gì?

  CB Consumer Confidence (Conference Board Consumer Confidence) được dịch là chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hoa Kỳ do tổ chức The Conference Board công bố. Chỉ...