Liên hệ

Yêu FX là một website dành cho cộng đồng những người yêu Forex, chính vì điều đó chúng tôi luôn tiếp nhận các thông tin và phản ánh từ khách hàng của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua 2 kênh chính sau đây:

Liên hệ gửi bài viết trả phí.

Mỗi bài viết GP tại website của Yêu FX sẽ có giá là 300,000 VND cho 2 link dofollow vĩnh viễn theo website. Sau khi bạn gửi nội dung bài viết chúng tôi sẽ tiến hành đăng và bạn sẽ thanh toán sau khi đã kiểm tra bài viết hoàn chỉnh. Sau 24h chúng tôi không nhận được thanh toán thì bài viết sẽ bị xóa ngay lập tức

Liên hệ gửi bài viết miễn phí.

Liên hệ gửi bài viết miễn phí cho chúng tôi quý khách vui lòng gửi file Docs vào email của chúng tôi với mẫu bài viết cần gửi như sau. Bài viết của quý khách là miễn phí vì thế sẽ được 1 link dofollow và chắc chắn rằng nó phải là 1 bài viết kiến thức chức không phải bài viết PR thương hiệu.

Mẫu bài viết gửi cho Yeufx

  • Tiêu đề bài viết.
  • Mô tả ngắn khoảng 150 từ về nội dung của bài viết.
  • Nội dung bài viết. (Nội dung trên 1000 từ, và hoàn toàn là tác phẩm của các bạn)
  • Thông tin của tác giả (nếu muốn công khai)

Sau khi đã hoàn thành xong bài viết các bạn gửi bài viết địa chỉ email của chúng tôi tại: contact@yeufx.com. Nếu chúng tôi tiến hành đăng bài viết đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email mà bạn đã gửi bài viết.

Trân trọng,

BQT Website