Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo của Yêu FX là nơi đưa ra những chứng cứ cụ thể cũng nhưng bằng chứng rõ ràng nhất về các sàn Forex có dấu hiệu lừa đảo và qua mặt khách hàng. Qua đó chúng tôi sẽ cập nhật kịp thời mới nhất các chiêu trò của những sàn Forex này cho các nhà đầu để giúp họ kịp thời rút lui.