PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Flash Services PMI là gì?

Flash Services PMI là gì?

Chỉ số Flash Services PMI là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng trong tháng, có thể có tác động đáng kể đến thị trường tiền tệ. Hãy...

Bag Holder là gì?

Bag Holder là gì?

Bag Holder là tiếng lóng để chỉ một nhà đầu tư nắm giữ các khoản đầu tư kém hiệu quả, hy vọng chúng sẽ phục hồi. Trong hầu hết các...

Chỉ số Industrial Production là gì?

Chỉ số Industrial Production là gì?

Định nghĩa Industrial Production Industrial Production được dịch là chỉ số sản xuất công nghiệp. Industrial Production m/m báo cáo tốc độ tăng trưởng của sản lượng công nghiệp trong...