KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

Pending Home Sales là gì?

Pending Home Sales là gì?

Chỉ số Doanh số nhà chờ bán (Pending Home Sales) là một chỉ số được tạo bởi Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia (NAR) nhằm theo dõi...

Flash Services PMI là gì?

Flash Services PMI là gì?

Chỉ số Flash Services PMI là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng trong tháng, có thể có tác động đáng kể đến thị trường tiền tệ. Hãy...