Mex-Dn

[ux_slider bg_color=”#666″ infinitive=”false” draggable=”false” nav_pos=”outside” nav_style=”simple” timer=”1000″]

[ux_image id=”699″]

[ux_image id=”697″]

[/ux_slider]
[ux_banner height=”116px” height__sm=”46%” bg=”662″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” hover=”fade-in” effect=”sliding-glass” border=”0px 0px 0px 0px” border_radius=”49″]

[text_box width=”68″ position_x=”50″ position_y=”0″]

LỢI THẾ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

[/text_box]

[/ux_banner]
[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle” h_align=”center” padding=”15px 0px 0px 0px” depth=”1″]

[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″]

[section mask=”arrow” padding=”42px” margin=”1px” border=”0px 15px 34px 14px” border_margin=”42px 9px -2px 9px” border_radius=”69″]

HỢP PHÁP

Được chính thức cấp phép bởi Bộ Công Thương

[/section]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″]

[section mask=”arrow” padding=”42px” margin=”1px” border=”0px 15px 34px 14px” border_margin=”42px 9px -2px 9px” border_radius=”69″]

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Khối lượng giao dịch lớn, thanh khoản cao

[/section]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″]

[section mask=”arrow” padding=”42px” margin=”1px” border=”0px 15px 34px 14px” border_margin=”42px 9px -2px 9px” border_radius=”69″]

KHÔNG PHÍ ẨN

Chỉ có phí giao dịch, không phí ẩn hay lãi suất qua đêm

[/section]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″]

[section mask=”arrow” padding=”42px” margin=”1px” border=”0px 15px 34px 14px” border_margin=”42px 9px -2px 9px” border_radius=”69″]

LINH HOẠT

Giao dịch trên phần mềm với khung thời gian linh hoạt

[/section]

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”GIÁ TRỊ CỐT LÕI” tag_name=”h2″ color=”rgb(62, 160, 20)” width=”1200px” margin_top=”66px” margin_bottom=”10px” size=”164″]

[row style=”large” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[featured_box img=”777″ pos=”center”]

TẬN TÂM

Tân tâm luôn là tôn chỉ, mục tiêu hàng đầu

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[featured_box img=”778″ pos=”center”]

CHÍNH TRỰC

Chính trực, minh bạch trong mọi hành động

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[featured_box img=”779″ pos=”center”]

KHÁCH QUAN

Phát triển ổn định cho giá trị đầu tư của khách hàng

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[featured_box img=”780″ pos=”center”]

CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[section bg_color=”rgb(122, 156, 89)” bg_overlay=”rgb(205, 213, 196)”]

[row label=”Info Cards” style=”collapse” col_bg=”rgb(255,255,255)” width=”full-width” v_align=”equal”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”push” img=”793″ image_height=”70%” image_hover=”zoom” link=”#” text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”20px 5% 20px 5%”]

MỞ TÀI KHOẢN

Mở tài khoản để tham gia vào hệ thống giao dịch thuận tiện, an toàn và chính xác.

[button text=”MỞ TÀI KHOẢN” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”push” img=”794″ image_height=”70%” image_hover=”zoom” link=”#” text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”20px 5% 20px 5%”]

PHẦN MỀM GIAO DỊCH

Tải phần mềm giao dịch giúp khách hàng giao dịch thuận tiện và nhanh chóng!

[button text=”TẢI PHẦN MỀM” color=”success” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”push” img=”793″ image_height=”70%” image_hover=”zoom” link=”#” text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”20px 5% 20px 5%”]

MỞ TÀI KHOẢN

Mở tài khoản để tham gia vào hệ thống giao dịch thuận tiện, an toàn và chính xác.

[button text=”MỞ TÀI KHOẢN” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”push” img=”794″ image_height=”70%” image_hover=”zoom” link=”#” text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”20px 5% 20px 5%”]

PHẦN MỀM GIAO DỊCH

Tải phần mềm giao dịch giúp khách hàng giao dịch thuận tiện và nhanh chóng!

[button text=”TẢI PHẦN MỀM” color=”success” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[row style=”collapse” width=”full-width” padding=”20px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″]

[title text=”SẢN PHẨM GIAO DỊCH” color=”rgb(45, 162, 35)” icon=”icon-star” width=”1200px” size=”150″ link=”https://yeufx.com/elements/pages/”]

[blog_posts style=”push” width=”full-width” col_spacing=”collapse” columns__md=”1″ auto_slide=”2000″ cat=”131″ posts=”4″ title_size=”large” show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”55%” text_size=”xlarge”]

[/col]

[/row]
[gap]

[title text=”BẢN TIN HÀNG HÓA” color=”rgb(45, 162, 35)” icon=”icon-star” width=”1200px” size=”150″ link=”https://mexdn.vn/tin-tuc.html”]

[row label=”BẢN TIN HÀNG HÓA” width=”full-width”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”badge” type=”slider-full” columns__md=”1″ cat=”117″ posts=”10″ orderby=”rand” title_size=”larger” title_style=”uppercase” badge_style=”square” excerpt=”false” show_category=”label” comments=”false” image_height=”58%” image_size=”large”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”117,131,118″ posts=”4″ title_size=”small” show_date=”text” excerpt=”false” comments=”false” image_width=”53″ image_size=”original” text_align=”left”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”118,117,131″ posts=”4″ orderby=”name” title_size=”small” show_date=”text” excerpt=”false” comments=”false” image_width=”53″ image_size=”original” text_align=”left”]

[/col]

[/row]
[section padding=”0px”]

[/section]
[ux_banner height=”320px” bg=”31″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.6)” bg_pos=”29% 58%”]

[text_box width=”70″ margin=”-106px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”35″ position_y__sm=”35″]

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

[/text_box]
[text_box width=”71″ scale=”101″ margin=”0px 0px -113px 91px” margin__sm=”0px 0px -113px 3px” padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”0px 0px 0px 0px” animate=”none” position_x=”50″ position_y=”65″ position_y__sm=”70″ border=”0px 0px 0px 0px” border_style=”dashed”]

[contact-form-7 404 "Not Found"]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row width=”full-width” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ margin=”-65px 0px -45px 0px”]

[title style=”center” text=”ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI” tag_name=”h4″ color=”rgb(62, 160, 20)” width=”1200px” margin_top=”66px” margin_bottom=”10px” size=”124″]

[ux_gallery ids=”1005,1003,1002,1001,1000,1007,1008″ style=”none” lightbox_image_size=”original” type=”slider” width=”full-width” columns=”7″ auto_slide=”2000″ image_width=”87″]

[/col]

[/row]